pohrebný sprievod, uniformovaný ochotník nie je príslušníkom SVHS 8 c.k. husársky pluk "KIENMAYER"

pohrebný sprievod, uniformovaný ochotník nie je príslušníkom SVHS 8 c.k. husársky pluk "KIENMAYER"