polovičný pochod; No.VI odtrúbiť; No.VII obrat späť

polovičný pochod; No.VI odtrúbiť; No.VII obrat späť