spolupráca z rakúskymi kyrysníkmi

spolupráca z rakúskymi kyrysníkmi