obrana bratislavského predmostia

Úvod

07.04.2014 14:53
Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-rakúskej vojne roku 1809 Dušan Špirko – Miroslav Lupták Úvod Osudný rok 1809 nezačal pre Bratislavu šťastne. V januári stúpla voda v Dunaji tak, že zaplavila stred mesta až po Primaciálny palác, pretrhla hrádzu na pravom brehu...

Francúzsky nápor na predmostie v dňoch 1. až 4. júna 1809

08.04.2014 09:13
Francúzsky nápor na predmostie v dňoch 1. až 4. júna 1809   Sily maršala Davouta predstavovalo asi 14000 mužov rozličných zbraní a približne 30 diel. Napriek tomu, že Davout mal informácie o rakúskych jednotkách, zvolil 1.júna večerný prieskum bojom. O 18 tej hodine sa...

Udalosti od 5. do 23.júna 1809 a Bitka pri Rábe (Gyori)

08.04.2014 14:49
Udalosti od 5. do 23.júna 1809 a Bitka pri Rábe (Gyori)   V ďalších dňoch Francúzi stavali a opevňovali delostrelecké batérie, budovali stanovištia pre ostrostrelcov, ktorí neustále ohrozovali rakúske línie. Naviac, v očakávaní možného rakúskeho výpadu, sústredil Davout...

Bombardovanie Bratislavy a úsilie Francúzov dobyť predmostie pred rozhodujúcim stretnutím hlavných síl na Moravskom poli

09.04.2014 11:11
  Dňa 23.júna konečne dorazil do Bratislavy arcivojvoda Ján so svojim zborom. Dovtedajšie oddiely obrancov sa odobrali k jednotkám na Moravskom poli, ale generál Bianchi zostal a zverili mu naďalej obranu predmostia na výsostné želanie generalissima arcivojvodu Karola....

Záverečné boje o predmostie po bitke pri Wagrame

09.04.2014 13:51
Záverečné boje o predmostie po bitke pri Wagrame   Keď arcivojvoda Ján opúšťal Bratislavu, zanechal v predmostí Bianchiho s preriedenými 3 prápormi IR 27 „Strasoldo“ (756 mužov), 2 prápormi IR 16 „Lusignan“ (518 mužov), 3 stotinami slunjských hraničiarov (204 mužov), 2 prápormi...

Francúzska okupácia Bratislavy

09.04.2014 15:51
Francúzska okupácia Bratislavy   V noci z 11 na 12 júla 1809, dojednali Rakúšania s Francúzmi prímerie, podľa ktorého sa muselo Rakúsko zaviazať odstúpiť do konečného uzavretia mieru 3775 štvorcových míľ územia, stiahnuť vojská z Tirolska a Vorarlberska, ktoré...