Dátum: 24.06.2014

Vložil: Maják

Titulok: Re:Kalpak

v priebehu koaličných vojen sa pokrývka hlavy u husárskych plukov niekoľko krát menila. Nedá sa použiť jeden výstrojný predpis na celé obdobie. Ide o to ktorú konkrétnu časť vojen konkrétny reenactor zobrazuje. Za seba môžem prehlásiť, že používam ako kalpak, tak aj čákov, pre táborový život táborovú čiapku ( tú len pre obdobie po r.1811) Rôzne by mali byť aj strihy uniformy a monogram panovníka. V slovenských podmienkach je to ale finančne veľmi náročné. A tak sa výstroj doplňuje podľa finančných možností majiteľa uniformy.

V prípade nášho regimentu používame kalpak ako jednotiaci prvok. Nie všetci v súčastnosti disponujú čákovmi, a keď že výstroj je pomerne nákladná, nedá sa vystrojiť hneď všetkým potrebným. Kalpaky vyrábame sami, čákovy sa pokúšame rekonštruovať rovnako, zatiaľ bez úspechu.

Pridať nový príspevok