kalendárium:

Veľká turecká vojna:

1696 ťaženie v Uhorsku v bitke pri Temešvári a Olasch
1697 v zálohe v boji pri Zente, následne nasadený v
1698 pri operáciach proti Temešváru(RO) a Zrenjaninu(SRB)

 

Vojna o španielske dedičstvo:

1701 poskytnutý zboru Vaubonne 1701 v Taliansku. Bitky na Soncino a Orzinovi

1702 nájazd na Cremonu(I) a Miláno(I), bitka pri Grazia

1703 bitka pri Verone(I), veliteľ pluku plukovník Pavol Deák z Michaloviec časťou pluku upadol do francúzskeho zajatia. plk. Deák z Michaloviec po zmene

        strany prevzal velenie pluku francúzskych husárov, ktorý prevzal aj jeho meno. Na konci roka pridelené dve eskadróny k Starhembergovmu zboru

        v Piemonte(I).
1704-5 kampaň v Piemonte. Ostatné eskadróny na prvý pohľad veľmi slabé,

1705 zlúčené a doplnené v JužnomTirolsku. Neskôr bojovali pri Madonna della Balzola aBergame. Posilnená o tri eskadróny vyslaná k účasti v bitke

        pri Cassano

1706 Pluk bojoval v bitke pri Turíne. Tu bol zničený francúzsky husársky pluk plukovníka Deáka, jedenásť jeho príslušníkov pôvodne v rakúskych službách

        boli zajatý a popravený ako dezertéri. Deák sám unikol a vrátil sa po pardóne princa Eugena Savojského so zvyškom svojich vojsk späť do

        cisárskej armády. Rozkazom mu bol odobraty patent na husársky pluk, jeho muži slúžili ďalej.

1707 Čast pluku sa podieľali na kampani do Neapola(I), a zvyšok  bol presunutý do Provence (Toulon)(F)

1708 opusti Moselskú-armádu v Holandsku. Účasť na obliehani Lille(F).

1709 účasť v bitke o Malplaquet(F).

1710 Účasť na obliehaní Douai(F) a Bethune(F).

1711 hliadky a bezpečnostné služby v armáde na Rýne.

1712 Boje v severnom Francúzsku pred Quesnoy-sur-Deûle. Bitka pri Fampoux. Časť pluku odvelená do zboru generála Grovensteina. Vpád do Francúzska

1713 hliadky a bezpečnostné služby v armáde na Rýne.

 

osmansko-rakúske vojny:

1716 Escadróna bojuje pri Sremski Karlovci(SRB). Pluk sa zúčastnil bitky o Petrovaradin a obliehania Temešváru(RO).

1717 bitka pri Belehrade, prenasledovanie zboru Regeb pašu

1731-32 dve eskadrónyv rámci pomocného zboru umiestnené na Korzike.

 

vojna o Poľské následníctvo:

1734 Boje v Taliansku, v bojoval pri Parme,Quistello a Guastalla.

1735 Časti pluku v bitke pri Marengu a Quingentole. Prenasledovanie nepriateľa pri Bologni.

 

vojna o rakúske decičstvo(sliezske vojny):

1741 pridelený do Khevenhüllerovho zboru.

1742 zimná kampaň v Hornom Rakúsku a Bavorsku. Po pochode do Čiech.

1743 boje v Bavorsku, obliehanie Straubingu(D). Po postupe k Rýnu, bitka pri Esslingen.

1744 bol v rámci zboru Batthyányi v Bavorsku, presunul sa do Čiech, a zúčastnil sa bojov pri Beroune(CZ).

1745 Boje v Bavorsku v bitkách pri Geisenhausene a Nordheime.

1746 bola prevelený do Talianska, Bitka o Piacenza(I). Pochod do Provensálska(F).

 

Sedemročná vojna:

1.10.1756 Bitka pri Lovosiciach(CZ)

6.5.1757 účasť v bitke pri Štěrbohol.

18.6.1757 bitka Kolíne. Pod velením grófa Andreja Hadíka nájazd do Berlína.

1758 Boje v spolupráci s cisárskou armádou. Časť pluku bola v bojoch pri Saskej Kamenici a bitka pri Torgau.

1759 Boje o Laun a Asch. Dve eskadróny zviedli potýčku v Sangerhausene.

1760 potýčka neďaleko Zeitz a Cvikova. Boje vo Wittenbergu a Strehle.

1763 Boj proti pruskej kavalérie pod vedením generála kavalérie Friedrich Wilhelm svobodný pán von Seydlitz (3.2.1721 – 27.8.1773)

 

vojna o bavorské dedičstvo:

1778 nájazdy a potýčky v Čechách v Českej Skalici(CZ), Vrchovine a Szczytne(PL).

1779 Boje pri Bystrzyci Kłodzkej(PL) a Szalejów Górny(PL)

 

osmansko-rakúska vojna:

1788 Podieľal sa na udržaní Šabaca a v potýčkach pri Bezanja-Damm, Semlin a Deutsch-Boksan.

1789 odvelený k Waldeckovmu zboru v Banáte a vytlačenie Turkov z Mehadie. Neskôr sa pluk podieľa na obliehaní Belehradu a Lesnice.

1790 jeden divizión bojujúci v rakúskom Holandsku proti vzbúrencom.

 

Koaličné vojny:

1792 Časti pluku v bitke pri Florennes. Zvyšok pluku hliadkoval v okolí pred Landau. Následne sa presunul k oblasti Champagne, účastnil sa obrany

        a bojov v Pellingen, Merzkirchen a Ober-Lenken.

1794 Samostatne bojuje pri Charleroi, Fleurus, Ernoux, Liege, Trieri a Sprimont. Dve eskadróny sa neskôr presúvajú k obsadeniu pevnosti Mainz.

1795 Časti pluku boli zapojené v zachytenie pevného obranného postavenia neďaleko Mainz, a opevnenia v Mannheime, potom bojoval pri Frankenthal

        a Schwengenheim na riečke Pfrimm.

1796 presun do Talianska. Bitky v Brescia, Salo, Desenzano a Peschiera.Po porážke u Bassano del Grappa tri divíziony v zbore Mészáros bojovali pri Cere,

        Castellar a La Favorita. Podieľal sa na obrane Mantovy. Jeden divízion bojoval v regióne Frulánsko v bitkách pri Fontaniva, Verona a Caldiero.

1797 Po kapitulácii Mantovy, sa pluk presunul do Štajerska. Jeden divízion bojoval pri Rivoli a Tagliamento

1799 sa vrátil do Talianska, pluk bojoval pri Legnano a Magnani, následne vzal úlohu v obliehaní Mantovy. Neskôr v zbore Klenau sa podieľal na dobytí Modeny,

        Sarzany a Lorici.

1800 blokáda Janova a bitky pri Casteggio. Účasť v bitke pri Marengu.Ťaženie ukončili koncom roka na rieke Pád pri Bondene.

1805 Bitka pri Caldiere.

1809 pridelený V. zbor v Nemeck, časti bojovali pri Landshute, kláštore Rohr a Riedau. Pluk bol potom použitý v Ebelsbergu, v bitke pri Aspern,

        bitka pri Wagrame, v Korneuburgu a Hollabrunne.

 

Ruská kampaň(spojenectvo z francúzskym cisárstvom):

1812 tri diviziony začlenené do pomocného rakúskeho zboru podvedením generála jazdectva kniežaťa Karola Filipa Schwarzenberga,

        bojoval pri Pružanoch a Divine, počas ústupu pri Smolensku a Wiczulkach. Za toto ťaženie bolo knieža povýšené na maršála.

 

oslobodzovacia vojna 1813-14:

1813 bitka pri Drážďanoch, Kninitz-Arbesau. Účasť v bitke Národov pri Lipsku, bojuje v Hochheime a neďaleko Kasseli. Jedna eskadrona pridelená k silám

        ruského generálaThielemanna, a zúčastnil sa bojov pri Altenburgu a Naumburgu.

1814 blokáda pred Besancon, potýčka u sv Ferjeux.

 

Sto dní:

1815 12 eskadrón v armáde na rýne. Bojoval pri Štrasburgu a Hausbergene.

 

revolúcia v Rakúskej monarchii:

1848 aj napriek výzve uhorskej separatistickej vlády sa podarilo veliteľovi pluku plukovníkovi Jozefovi Barcó udržať z väčšej časti v Haliči, a zachovať vernosť

        monarchii.

1849 dva diviziony presunute do Voralberska.

 

Prusko-rakúska vojna:

1866 Päť eskadron pridelené v severnej armáde, bojovali pri Jičíne(29.6.1866) a v bitke pri Hradci Králové(3.7.1866)

 

Prvá svetová vojna:

Počas vojny bol jednotlivé eskadrony pluku využívane k rôznym úlohám. Niektoré z nich aj naďalej existovali v plukoch, niektoré v rámci pechotných divízií rozdelené do eskadron a zborov a vojenské veliteľstvo v jazdeckých divíziach.(V prípade, že poskytujú služby ako vzdelávanie a pridelovanie jazdcov, rovnako ako záloha.) Väčšina plukov pôsobila ako jazdná (v prípade, že mali nejaké kone) následne boli využité ako pechota. U plukov boli zrušené 4 doplňovacie divíziony.

 

Zánikom rakúsko-uhorska, bývalý príslušníci vytvorili v nástupníckych štátoch dragúnske pluky. V prípade k.u.k. HR 8 na konci veľkej vojny, oficiálne zanikol.
od 11.11.1999 pokračuje obnovená história k.k. HR 8.