Bratislavský mier a prvý paddock

04.01.2015 14:54

Po vianočných sviatkoch sme na našich kasárňach zorganizovali pripomenutie si Bratislavského mieru a ukončenie sezóny. Ked že išlo o druhú akciu tohto mena v našej réžii plánujeme aj další ročník oficiálne už druhý. 

Samozrejme že sa  buduje aby sme mohli čím skôr kone presťahovať do kasární.