Dušičkový pochod 2013 - nultý ročník

10.11.2013 23:13

Dušičkový pochod 2013

Keď že nie len bojom je husár a reenactor živý, treba si uctiť predkov a predchodcov v uniformách spojencov ako i protivníkov. V Českej republike už niekoľko rokov organizujú dušičkové pochody po bojiskách a pamätníkoch na doby minulé. V roku 2012 sa takéhoto pochodu po Znojemskom bojisku zúčastnili aj Kienmayerovi husári. Inšpirovalo nás to k zorganizovaniu podobného podujatia. Po premyslení možností, sme sa rozhodli pre bojisko bitky pri Lamači, ktorá sa udiala 22.7.1866. Termín pripadol na sobotu 2.11.2013.

Po chvíli čakania v Dúbravke pri východiskovom bode sme sa síce v malom počte, ale dobre naladení vydali k prvému z pamätníčkov venovanom kpt.Hoffmanovi v Dúbravke 

 

Následne po prechode pod diaľnicou a prekonaní hlavnej železničnej trate spájajúcej Bratislavu s Českou republikou sme sa vydali k cintorínu v miestnej časti Bratislava - Lamač kde stojí nad spoločným masovým hrobom pomník obetiam tejto zbytočnej bitky. Na cintoríne sme sa stali stredobodom záujmu a mohli rozšíriť historický obzor niekoľkým miestnym návštevníkom. :)

 

po krátkej prestávke vyplnenej diskusiou o priebehu tejto bitky a vplyve na obyvateľov, pokračujeme k ďaľšiemu z pamätníkov ktorý pôvodne stál vedľa železničnej trate, ale v dôsledku výstavby bol presťahovaný na nové miesto v zastavanej časti obce Lamač. Tento pomník je venovaný cisársko - kráľovskému pešiemu pluku č.10.

po krátkom odpočinku a občerstvení sa našeho hosťa v uniforme pešiaka francúzskeho pešieho pluku č.57, vyrážame do mierneho kopca, ktorý nás po necelej polhodine privedie k pamätníčku na vrchu Klanec

takýmto prostredím sme sa uberali po opustení obce Lamač

z Klanca sme sa vydali po stopách pruskej kolóny vyslanej k obsadeniu Bratislavy obchvatom. Aby náš pochod nebol iba prechádzkou po udržiavaných cestičkách mestského lesoparku, rozhodujeme sa pre dôsledné dodržanie pôvodnej cesty prusov.

v postupe nám nezabránili ani všemožné prírodné podmienky a prekážky. S podivom aj keď husári patria k tvorom neradi používajúcim vlastné nohy, nezaľakli sme sa a statočne odolávali nástrahám prírody. Po necelej hodine pochodu v nedotknutom teréne sme narazili na prvé známky civilizácie. Pár turistov kráčajúcich nám v ústrety na chvíľu zapochyboval o čase, v ktorom sa nachádza. Pri krátkom rozhovore sme zistili, že títo ľudia majú znalosti, za ktoré sa nemusia vôbec hanbiť. Po príchode k ceste sme si doplnili energiu v občerstvovacom stánku na železnej studničke. Podujali sme sa toto zariadenie vyplieniť čo sa nám v plnom rozsahu podarilo. Niekoľko pív a klobáskových hotdogov našlo nových majiteľov a konzumentov. Po krátkom posedení a zapózovaní objektívom fotoaparátov vyrážame dole prúdom Vydrice k deviatemu mlynu, aby sme sa opäť ponorili pod koruny stromov a započali súvislé stúpanie k hrebeňu vrchu Kamzík. K zvládnutiu tohoto úseku pochodu sme potrebovali morálnu podporu 72% nápoja stvoreného v pálenici z najdôležitejšieho ovocia k tomuto účelu určeného. Slivka je úžasný strom rodiaci plody podporujúce silu a morálku zamdlievajúceho organizmu odievajúceho si uniformu. Keď že cieľ sa každou terénnou vlnou opticky nepribližoval, bez svojho štvornohého erdžiaceho spoločníka kráčajúci gemainer husar Melicher prehlásil aby sme nezabudli jeden z kahancov zapáliť a venovať aj jeho biednemu skonu na pochode. Vďaka podpore pešiaka z francúzskeho 57 pešieho pluku husár nástrahám pochodu odolal a na konci stúpania ho očakávala zaslúžená odmena v podobe posledného pamätníka pod vrchom Kamzík.

Neďaleko tohto pietneho miesta nás príjemným prostredím a blkotaním plameňov v krbe lákala k návšteve koliba, v ktorej interiéri nás uvítali drevené sochy zvieratiek. Žalúdky nám zahriala kapustnica zahustená klobáskami a údeným mäsom. Keď že nás ale nedočkavo očakával Bratislavský meštiansky pivovar, presunuli sme sa MHD do centra Bratislavy. Cestou sme si oprášili jazykové znalosti rozhovorom z pracovníkmi talianskeho veľvyslanectva. Večer pokračoval v družnej zábave až kým sme sa neuložili do vopred pripravených ubytovacích priestorov.

 

mjr. Martin Maják Kompas