8. ck husársky pluk "Kienmayer"

Spolok vojenskej histórie a streľby 8. ck husársky pluk " Kienmayer" (HR8) vznikol 11.11.1999. Od prvopočiatku sa venoval primárne obdobiu koaličných vojen (1792-1815). Rekonštruuje vzorku ľahkého jazdectva rakúskej monarchie (husárov), od 1804 ľahkého jazdectva rakúskeho cisárstva. Pre dokonalé stvárnenie využíva poznatky z historických prameňov a neustále vylepšuje výbavu jednotlivcov, ich koní a dobového tábora. V súčastnosti sa HR8 skladá z 6 husárov pod vedením 1 dôstojníka, a jednej markytánky(markettendrin). Všetci príslušníci pluku slúžia  v sedle rovnako ako ich vzory z histórie. HR8 sa pravidelne zúčastňuje rôznych výročí viažucích sa ku koaličným vojnám.