Uhorský kalpak-replika

Ako sa rozširujú rady husárov, rovnako je potrebné aj stále väčšie množstvo rôznej výstroje a výzbroje. Nakoľko kapacity výrobcov sú pomerne obmedzené, rozhodli sme sa niektoré z výstrojných súčiastok zhotovovať sami. Ako prvý prišiel na rad plamenný kalpak používaný počas sedemročnej vojny. Kalpak je tvorený korpusom z konopného plátna vystužený prešívaním a následne šelakovaný.

celková konštrukcia je zložená z niekoľkých vrstiev.

vonkajšia vrstva je z tmavej kožušiny v našom prípade prírodné ovčie rúno

dienko a plameň je vyrobený z vlneneho súkna ozdobený kovovou šujtáškou


vnútorna konštrukcia zabezpečuje stabilitu počas akéhokoľvek pohybu

pohľad z hornej časti pred uzatvorením

a takýto je výsledok bez ozdobných šnúr

finálnu podobu zverejníme až dokončíme výzdobu.... ;)

prvý z nazdobených kalpakov výpletom z bavlnených šnúr..